̠ ܠ - - - - (1884 .)

4.       - , - - - -, , 1957.

5.       - - , , [. .], [. .].

6.   䠠 , - - - , , [. .].

 

10.       - -, .

11.       --, - -, , [. .], [. .].

01

02

01

02